Retina dekolmanı

Retina dekolmanı, gözde ışık algılayıcı hücreleri (fotoreseptörler) içeren retina tabakasının, alttaki destek dokusundan ayrıldığı, görmeyi tehdit eden ve ciddiyetle ele alınması gereken bir durumdur. Altındaki destek dokusu ile teması kalmayan retina görevini yerine getiremez. Kısa süre içinde yatıştırılmadığı takdirde kalıcı görme kaybı oluşur.

Belirti ve Bulgular:

Gözünüzde birden ışık çakmaları, sinek uçuşmaları başlamış veya karanlık noktalar belirmişse vakit kaybetmeden göz doktorunuza görünmelisiniz. Görmeniz bulanıklaşmış, ya da ileri derecede azalmış olabilir. Bunlar retina dekolmanının işaretleri olabilir. Dekolmanın bir başka belirtisi de karanlık bir gölge ya da perdenin gözünüzün önüne inmesidir. Tüm bu belirtiler birden ortaya çıkabileceği gibi, retina altındaki dokudan ayrıldıkça, yavaş yavaş da ilerleyebilir.
Retina dekolmanı ağrıya neden olmaz. Gözünüzde yukarıdaki belirtilerden biri ya da birkaçı mevcutsa hemen bir göz doktoruna görünmelisiniz. Vakit kaybı bazen geri dönüşü olmayan görme kayıplarına neden olabilmektedir.

Nedenleri:

Retina dekolmanının en sık nedeni retinada oluşan yırtıklardır. Bu yırtıklar genellikle vitreus jelindeki yaşa bağlı değişimler sonucu retinanın maruz kaldığı çekintiler nedeniyle oluşur. Bu yırtıklar her zaman önceden tespit edilemeyebilir. Retina yırtıklarının diğer nedenleri arasında göze ya da başa gelen darbeler ve yüksek dereceli (dejeneratif) miyopluk sayılabilir. Dejeneratif miyopisi bulunan gözlerin ön-arka mesafesi normalden uzun, retinaları ince ve zayıf olur. Bu yüzden bu gözlerde retina dekolmanı riski daha yüksektir.
Katarakt cerrahisi, göz tümörleri, çeşitli göz hastalıkları, diyabet ve orak hücreli anemi gibi sistemik hastalıklar da retina dekolmanına neden olabilirler.

Tedavi:

Yırtık nedeniyle dekole olan, yani alttaki destek dokusundan ayrılan retina mutlak surette yatıştırılmalı ve alttaki dokuya yapışıklığı tekrar sağlanmalıdır. Bu, her zaman mümkün olmasa da, genellikle cerrahi yoldan yapılır. Retinanın alttaki dokuya yapışıklığını sağlamlaştırmak için en sık kullanılan yöntem lazer fotokoagülasyonudur. Bu yöntemle retinada noktasal yanıklar oluşturularak alttaki dokuya yapışıklığı güçlendirilebilmektedir.
Dekole retinanın ameliyat sonrası yatışıklığını sağlamakta sıkça kullanılan yöntemlerden biri göz içine silikon yağı verilmesidir. Benzer bir yöntem de göz içine enjeksiyon sonrası genleşme özelliğine sahip çeşitli gazlar enjekte etmektir. Böylece retinadaki delik ya da yırtıklar tamponlanarak tekrar yapışıklık sağlanana kadar retinanın yatışık kalması sağlanır.
Retinanın başarıyla yerine yatıştırılabildiği olgularda kaybolan görme geri gelebilmektedir. Fakat retina çok hassas bir dokudur. Dekolmanın tipi, altta yatan sebepler, gözün ameliyat öncesi durumu, kaybolan görme derecesi, dekolman sonrası ameliyata kadar geçen süre, cerrahi teknik, cerrahın tecrübesi, retina dokusunun cerrahiye yanıtı gibi çok çeşitli faktörler dekolman tedavisinin başarısını önceden tahmin edilemeyecek biçimde etkileyebilmektedir. Dekolman sonrası kaybolan görme en başarılı ameliyat sonrasında dahi tam olarak geri gelmeyebilir. Retinanın destek dokusundan ayrılmış vaziyette kaldığı süre uzadıkça görme kaybının kalıcı olma ihtimali de artmaktadır.
Retina tabakasında dekolman oluşmadan önce tespit edilen yırtık ve delikler dikkatle takip edilmelidir; zira delik ve yırtıklar retina dekolmanı için çok önemli risk faktörleridir. Bunların hepsinin tedavi edilmesi gerekmez, fakat göz doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla takip edilmeleri ve gerekli görüldüğünde lazer fotokoagülasyonu ile tedavileri şarttır.


Comments are closed.

• Bu yazı 21 Eylül 2019 tarihinde güncellenmiştir.