Katarakt cerrahisi

Katarakt çeşitli nedenlerle göz merceğinin (lens) saydamlığını yitirmesidir. Katarakt göze gelen ışığın retina tabakasına ulaşmasını, dolayısıyla görmeyi engeller. Kataraktın ilaçla ya da gözlükle tedavisi mümkün değildir. Tek tedavisi ameliyattır.
Katarakt tedavisi için çeşitli ameliyat yöntemleri vardır. Bunların hepsinde ortak amaç saydamlığını kaybetmiş lensin göz dışına alınarak ışığın retinaya düşmesini sağlamaktır.
Lens merkezde nükleus (çekirdek), onu saran korteks tabakası ve en dışta lens kapsülünden oluşur. Katarakt ameliyatları intrakapsüler ve ekstrakapsüler yöntemler olarak ikiye ayrılır.
İntrakapsüler yöntemde lens kapsülü açılmadan lens içeriği (nükleus, korteks ve kapsül) geniş bir kornea kesisinden göz dışına çıkartılır. Ekstrakapsüler yöntemlerde ise lens kapsülünün ön yüzünde bir açıklık oluşturulur ve lensin katarakta sebep olan nükleus ve korteksi göz dışına alınır. Ekstrakapsüler yöntemlerde lens kapsülü kapağı açık bir kâse gibi yerinde kalır. Göz dışına çıkarılacak doku miktarı daha az olduğu için kornea kesisi daha küçük yapılır ve daha az dikiş gerektirir.
Katarakt tedavisinde günümüzde en çok kullanılan teknik olan fakoemülsifikasyon (fako) ise esas olarak ekstrakapsüler yönteme benzemekle birlikte, bu ameliyatta göz içine çok küçük bir kesiden girilmekte ve korneanın dikişle kapatılmasına gerek kalmamaktadır. Fako ameliyatında küçük kornea kesisinden göz içine sokulan bir iğne ile kataraktlı lens içeriği ultrasonik dalgalarla parçalanıp emilerek göz dışına alınmaktadır.


Comments are closed.

• Bu yazı 4 Ağustos 2019 tarihinde güncellenmiştir.