Damlalı (sikloplejili) kırma kusuru muayenesi

Kornea ile birlikte gözün kırıcı gücünü oluşturan lens elastik bir yapıdadır. Lens ince iplikçiklerle çepeçevre siliyer kasa tutunur. Bu kas kasıldığında iplikçikler gevşer ve elastik yapıdaki lens kendi üzerine toparlanır. Böylece ön-arka çapı artan lensin kırıcı gücü artmış olur. Buna uyum refleksi denir. Bu mekanizma özellikle yakına bakışta harekete geçer ve görüntünün retina üzerinde odaklanmasını sağlar. İlerleyen yaşlarda lensin esnekliğini kaybetmesiyle kırıcı gücü artırma etkisi de azalan bu mekanizma 25-30 yaşlarına dek, özellikle çocukluk çağında oldukça aktiftir. Öyle ki, yüksek derecelerde hipermetrop olan gözler dahi uyum mekanizması sayesinde hiç kırma kusuru yokmuş gibi davranabilmektedirler. Uyum refleksinin mevcut kırma kusurunu olduğundan farklı gösterdiği düşünülen gözlerde, özellikle çocuk hastalarda bu mekanizmayı harekete geçiren siliyer kas geçici olarak felç edilerek gerçek kırma kusurunun tespitine çalışılır. Siliyer kasın damla ile geçici olarak felç edilmesi işlemi siklopleji olarak adlandırılır.
Siklopleji uygulanan gözlerde otorefraktometre ya da skiyaskopi ile ölçüm yapılır ve gerçek kırma kusuru tespit edilir. Bu sonuç gözlük muayenesi yapılmasını gerektiriyorsa, siklopleji yapan damlanın etkisinin geçmesi beklenmelidir. Bu amaçla en sık kullanılan damla olan siklopentolatın etkisi 3–4 gün içinde geçmektedir.
Sikloplejili kırma kusuru ölçümü refaktif cerrahi uygulanacak hastalardaki gerçek kırma kusurunun tespiti için ameliyattan önce uygulanmaktadır.


Comments are closed.

• Bu yazı 19 Mayıs 2019 tarihinde güncellenmiştir.