renkli görme

Renkli görme muayenesi

Renkler cisimlerden yansıyan ışınların farklı dalga boylarında olmasından kaynaklanır. Gözün renkli görmeden sorumlu maküla bölgesinde farklı dalga boylarındaki ışınlara hassas üç çeşit algılayıcı hücre (fotoreseptör) vardır. Görebildiğimiz tüm renkler mavi, kırmızı ve yeşil renkli ışınlara hassas olan üç farklı hücrenin değişen şiddetlerde uyarılmasının bileşkesidir. Örnek verecek olursak, kırmızı renkli bir cisim yalnızca kırmızıya hassas hücreleri uyarır. Turuncu renkli bir cisim ise hem kırmızıya hassas hücreleri, hem de yeşile hassas hücreleri, farklı derecelerde uyarır. Sağlıklı renkli görme için retinanın renkli görmeden sorumlu maküla bölgesinde ve sinir liflerinde herhangi bir bozukluk olmamalı ve üç tip algılayıcı hücre de ortamda bulunmalıdır. Renkli görme muayenesi maküla bölgesini veya optik siniri etkileyen çeşitli hastalıklar ve doğuştan mevcut olan renk körlüğünün teşhisine yardımcı olur.
Renkli görme muayenesinde en sık kullanılan yöntem Ishihara testidir. Bu testte farklı renklerin farklı tonlarından oluşan noktalar kullanılarak oluşturulmuş çeşitli sayıları içeren kartların hasta tarafından doğru biçimde okunup okunamadığına bakılır. Bu sayıları renkli görmesi normal olan kişiler rahatça okuyabilirken, renk körlüğü olan ya da renkli görmesi etkilenmiş kişiler okuyamaz ya da farklı okurlar. Bu test özellikle yeşil ve kırmızı renk körlüklerinin tanısında yararlıdır.
Renkli görme muayenesinde kullanılan diğer bir yöntem Farnsworth testleridir. Daha nadir kullanılan bu testlerde hastadan farklı renklerin farklı tonlarındaki yuvarlak tabletleri gökkuşağı renklerinin sırasına göre ve açıktan koyuya doğru dizmesi istenir. 15 diskten oluşan kısa ve 100 diskten oluşan uzun versiyonları bulunan bu testlerle kırmızı, yeşil ve mavi renk körlüklerini teşhis etmek mümkündür.


Comments are closed.

• Bu yazı 27 Kasım 2014 tarihinde güncellenmiştir.