Göz anatomisi

Konjonktiva

Göz küresinin kornea hariç, beyaz renkte görülen yüzeyini ve göz kapaklarının iç kısmını kaplayan saydam zar.

Siliyer cisim

İrisin arkasında ve lensin çevresinde yer alan, yapısında lensi yerinde tutan zonüler liflerin bağlı olduğu çıkıntıların ve uyum refleksinden sorumlu siliyer kasın da bulunduğu yapı. Ön kamara sıvısı da siliyer cisimde üretilir.

İris

Göze giren ışığın miktarını ayarlamak üzere daralıp genişleyebilen, kornea ile lens arasında bulunan ve göze rengini veren diyafram.

Kornea

Göz küresinin en ön kısmında yer alan ve arkasındaki lens ile birlikte gözün kırıcı ortamını oluşturan saydam tabaka.

Lens

Eşanlamlıları: Mercek
Kornea ile birlikte, göze gelen ışınların kırılarak retina üzerinde odaklanmasını sağlayan, şeffaf, 9 milimetre çapında mercimek şeklindeki yapıdır. Kırıcı gücü 15 D, yani +15 numaralı bir mercek kadardır.

Ön kamara sıvısı

Eşanlamlıları: Aköz sıvı, göz sıvısı, aköz hümör
Gözün ön kısmında, korneanın arka yüzü ile iris arasında kalan boşluğu dolduran sıvı. Ön kamara sıvısı bu boşluğun içinde devridaim halinde çevre dokuları besler. Büyük oranda siliyer cisimde üretilen sıvı kornea ile iris arasındaki açıdan gözü terk eder.

Zonüller

Eşanlamlıları: Lens iplikçikleri
Lensi siliyer cisme asılı olarak yerinde tutan çok sayıdaki ince lif.

Sklera

En öndeki şeffaf kornea hariç, göz küresini çepeçevre saran ve ona şeklini veren, göz içi yapıları dış etkilerden koruyan beyaz, sağlam, ışık geçirmeyen, kalın zar. “Gözün beyazı” skleranın rengidir.

Koroid

Gözün retina ve sklera tabakaları arasında yer alan, kan damarlarından zengin, bu sayede göz küresinin dış katmanlarını besleyen tabaka.

Retina

Göz küresinin arka kısmında yer alan ve ışık algılayıcı hücrelerin bulunduğu ince sinir tabakasıdır.

Vitreus jeli

Eşanlamlıları: Vitreus, vitre
Gözün arka kısmında, lens ile retina arasında kalan boşluğu dolduran, jöle kıvamındaki şeffaf sıvı.

Sarı nokta

Eşanlamlıları: Maküla, maküla lutea
Retinanın merkezi bölgesini oluşturan, renkli ve detaylı görmeden sorumlu ışık algılayıcı hücrelerin (fotoreseptör) bulunduğu alan.

Retina damarları

Retina arterleri (atardamarlar): Temiz, oksijen ve besin içeriği yüksek kanı kalpten dokulara taşıyan damarların genel adı. Büyük, orta, küçük ve kılcal çapta olabilirler.
Retina venleri (toplardamarlar): Oksijen ve besin içeriği azalmış kanı dokulardan toplayıp kalbe götüren damarların genel adı.

Optik sinir

Eşanlamlıları: Göz siniri, görme siniri
Dış dünyaya ait görüntülerin retinadaki ışık algılayıcı hücrelerde oluşturduğu sinirsel iletileri beyne ulaştıran sinir.


Comments are closed.

• Bu yazı 19 Mayıs 2019 tarihinde güncellenmiştir.