lazer sss 470x282

Lazer gözlere zararlı mıdır?

Lazer ışığının enerjisi ve göze tutulma süresi arttıkça göze zarar verme riski de artar. Küçük yassı pillerle çalışan ve pointer olarak kullanılan kırmızı ışıklı lazerlerin çoğunun gücü 5 mW’ın altındadır ve çok kısa süreli göz teması ile zarar verme riskleri yok denecek kadar azdır. Oysa genellikle kalem pille çalışan ve yeşil ışık yayan lazerler göze tutulduklarında zarar verme potansiyeline sahiptir.

Kullandığınız lazer cihazının üzerindeki güvenlik etiketini mutlaka okuyun. 5 mW ve üzerindeki güce sahip lazerleri kesinlikle göze tutmamalı ve çocukların eline vermemelisiniz.

Konserlerde ve gösteri merkezlerinde kullanılan gösteri lazerlerinin hemen hepsi yüksek enerjiye sahiptir ve gözle çok kısa süreli teması halinde dahi kalıcı görme kayıplarına neden olabilmektedir. Bu yüzden bu tür lazerlerin kullanıldığı yerlerde bu cihazların ışınlarının insan gözüne denk gelebileceği konum ve doğrultuda çalıştırılmaması konusunda ilgili kişiler uyarılmalıdır.


Comments are closed.

• Bu yazı 8 Mayıs 2016 tarihinde güncellenmiştir.