enjeksiyon sss 470x282

Sarı nokta hastalığı: Ne zamana kadar iğne olacağım?

Sarı nokta hastalığının tedavisinde amaç görme için aktif tehdit oluşturan yaranın tamamen kurutulmasıdır. Bunun için göz içi enjeksiyonlar şeklinde uygulanan ilaçlar kullanılmaktadır. Her bir enjeksiyonun ortalama etki süresi yaklaşık bir aydır. Enjeksiyondan bir ay sonra gözde ilaç etkisi kalmamakta ve o andan itibaren henüz tam olarak kurumamış bir yara nüks etmekte, bazen eskisinden çok daha ciddi görme kayıplarına yol açabilmektedir. Dolayısıyla amaç ayda bir tekrarlanan enjeksiyonlarla sarı noktadaki yarayı tamamen kurutmak ve bundan emin olmadan tedaviyi sonlandırmamaktır.

Sarı nokta hastalığının tedavisinde yaygın eğilim göz içi enjeksiyonlarına her ay tekrarlanan yükleme protokolü (3 ya da 6 ardışık enjeksiyon) ile başlayıp enjeksiyon aralıklarını ve tedavi süresini alınan cevaba göre belirlemektir. Farklı uygulama protokolleri mevcut olsa da ortalama enjeksiyon sayıları benzerdir ve bir  lezyonu kurutmak için kaç enjeksiyon gerekeceğini önceden kestirmek mümkün değildir. Kimi gözler bir senede tamamen tedavi olurken, bazı gözlere senelerce tedavi uygulanmakta, yine de tam kuruma elde edilememektedir.

Tüm bunların yanında, enjeksiyonlar neticesinde kurutulmuş bir yaranın bir süre sonra nüks edebileceği, aynı noktadan ya da eski yaranın hemen yanından yeni bir yaranın çıkabileceği unutulmamalıdır. Bu durumda önceki yara için uygulanan tedavi süreci yeniden başlayacaktır.

Sarı nokta hastalığının tedavisine başlayan hastalarımızın en baştan kabul etmeleri gereken husus şudur: Sarı nokta hastalığının tedavisi zor ve zahmetli, fakat mümkündür. Bu hastalık 10 sene önce ciddi görme kayıpları ve körlüklere yol açmaktayken, artık çoğu gözde görme kayıpları durdurulabilmekte, bir kısmında kısıtlı da olsa görme artışı sağlanabilmektedir.


Comments are closed.

• Bu yazı 11 Mayıs 2016 tarihinde güncellenmiştir.