Sarı nokta hastalığı: İğne olmazsam ne olur?

Yaş tip sarı nokta hastalığı kullanımda olan çeşitli göz içi enjeksiyonlar sayesinde “tedavi edilebilir” bir hastalık haline gelmiştir. Fakat bu tedavi uzun süren, yorucu ve sabır gerektiren bir süreçtir.

Tedaviyi reddetmek her hastanın hakkıdır. Fakat karar öncesinde bunun muhtemel neticeleri hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.

Sarı nokta hastalığında tedavi edilmeyen bir yaranın kendiliğinden yok olması mümkün değildir. Tedavi almayan bir gözde yara görme için çok kıymetli olan sarı nokta tabakalarına ciddi hasar oluşturacak, zaman içinde kendiliğinden kurusa bile geride büyük bir nedbe dokusu bırakacaktır. Yani sarı noktadaki bir yaranın tedavisiz bırakılması durumunda ağır görme kaybıyla neticelenmesi kesin gibidir. Tedavide amaç ise sarı nokta için tehdit oluşturan yaranın daha fazla büyümeden en kısa sürede kurutularak göze vereceği zararın en aza indirilmesi; başka bir deyişle yangının daha fazla büyümeden söndürülmesidir.

Özetle, tedavisiz bırakılan sarı nokta hastalığında ciddi görme kaybı ihtimali çok yüksektir; öte yandan, tedavi ile görmenin korunma şansı oldukça yüksektir.


Comments are closed.

• Bu yazı 30 Mayıs 2019 tarihinde güncellenmiştir.