Astigmatizma

Astigmatizma kornea eğiminin hem yakın, hem de uzak görüntüyü bozacak şekilde düzensiz olmasından kaynaklanır. Normal bir kornea kesiti yuvarlaktır ve yukarıdan aşağıya, sağdan sola yaklaşık olarak eşit derecede eğimlidir. Astigmat bir gözde ise kornea bir yemek kaşığının arka yüzünü andırır, yani bir eksende diğerine oranla daha eğimlidir. Bu durum cisimlere ait görüntülerin yatay ve dikey eksenlerde retinanın farklı noktalarında odaklanmasına ve bulanmasına neden olur. Miyopların üçte ikisinde aynı zamanda astigmatizma da bulunur.
astigmat_kt Yüksek dereceli astigmatizma her mesafede bulanık ve çatallı görüşe neden olur. Düşük dereceli astigmat gözler ise en çok baş ağrısı, göz yorgunluğu ve yalnızca belli mesafelerde bulanık görme şikayetlerine neden olur.
İnsanların çoğunda az ya da çok, astigmatizma mevcuttur. Astigmatizmanın teşhis edilmesi, derecesinin tespit edilmesi ve tedavi gerektirip gerektirmediğinin anlaşılması için detaylı bir göz muayenesi zorunludur.
Astigmatizma gözlük veya kontakt lenslerle düzeltilebilmektedir. İleri derecedeki astigmatizmanın cerrahi yöntemlerle tedavisi de mümkündür.


Comments are closed.

• Bu yazı 19 Mayıs 2019 tarihinde güncellenmiştir.