Görme alanı testi

Görme alanı bir gözün etrafında görebildiği tüm noktalardan oluşan alandır. Diğer bir deyişle, göz tam karşıdaki sabit bir noktaya bakarken, gözün bu noktanın çevresinde görebildiği alan, o gözün görme alanıdır. Görme alanı hem gözün sinir tabakasının (retina), hem de görme sinirinden (optik sinir) beyindeki görme merkezine giden görme yollarının işleyişi ve hastalıkları hakkında fikir verir.
Görme alanının en basit muayene şekli, doktorun hastanın karşısına geçip elini çeşitli yönlerden merkeze yavaşça yaklaştırarak, hastanın elini görmeye başladığı noktaları sorması ve böylece hastanın görme alanıyla, kendi görme alanını karşılaştırmasıdır. Bu yöntem basit ve her yerde uygulanabilir olmakla birlikte, ancak görme alanındaki ileri derece kayıpları ortaya çıkarabilmektedir. Bu yüzden bazen güvenilirliği düşük bir test olarak kabul edilir.
Görme alanının tespitinde en hassas yöntem bilgisayarlı görme alanı testidir. Bu testte kişinin tek gözü kapatılır ve hastadan diğer gözü ile aletin içindeki noktasal bir ışık kaynağına bakması ve gözünü başka tarafa çevirmemesi istenir. Bu esnada aletin içinde bulunan yarım küre şeklindeki yüzey üzerine rasgele parlak noktalar yansıtılır. Hastadan her ışık gördüğünde, önceden eline verilen düğmeye basması istenir. Her yönden çok sayıda parlak nokta yansıtıldıktan sonra test tamamlanır. Cihaz bilgisayar yardımıyla hastanın gördüğü tüm noktaları birleştirir ve görme alanının şeklini kâğıda döker. Bu test en çok glokom hastalığının tanı ve takibinde kullanılır. Belli aralıklarla tekrarlanan test ile hastanın gözünde glokoma bağlı olarak gelişen hasarın derecesi ve ilerleyip ilerlemediği takip edilir. Bilgisayarlı görme alanı optik sinirin ve retinanın çeşitli hastalıkları, beyin tümörleri ve beyin damarlarındaki tıkanıklıklar gibi farklı kullanım alanları da mevcuttur.


Comments are closed.

• Bu yazı 19 Mayıs 2019 tarihinde güncellenmiştir.