Otorefraktometri (Otoref)

Refraksiyon ışığın kırılması anlamına gelir. Kornea ve lensin görevi, göze gelen ışınları kırarak retina üzerinde tek noktada odaklamaktır. Kornea ve lensin kırıcılığının ışınları retina üzerinde odaklamak için yetersiz ya da fazla olması kırma kusuru, diğer deyişle refraksiyon kusuru olarak adlandırılır. Kırma kusurlarının miyopluk, hipermetropluk ve astigmatizm olmak üzere üç tipi mevcuttur. Otorefraktometre cihazı gözün kırma kusurunu otomatik olarak ölçen cihazdır. Cihazla ölçüm yapmak çok basittir. Hastadan çenesini ve alnını cihaza yaslaması ve cihazın deliğinden içerideki resme bakması istenir. Bu sırada cihaz ölçümü gerçekleştirir. Ölçüm her göz için birkaç kez tekrarlanır ve gerekirse ölçümlerin ortalaması alınır. Cihaz miyop gözlerde eksi işaretli (negatif), hipermetrop gözlerde artı işaretli (pozitif) sonuçlar verir. Miyopluk ya da hipermetropluk değerlerinin yanında astigmatizm değerleri de yer alır. Astigmatizm ölçümlerinin başında (+) veya (-) işareti, sonunda ise astigmatizmin aksını belirten açı değeri bulunur. Miyopluk derecesi 1,25 astigmatlık derecesi -0,75 ve astigmatlık aksı 70 derece olan bir göz için otorefraktometre cihazı -1,25 -0,75 70 şeklinde bir ölçüm sonucu verecektir.
Göz doktoru otorefraktometre cihazından elde edilen ölçüm sonuçlarını gözlük ve kontakt lens numaralarının tespiti için kullanır.


Comments are closed.

• Bu yazı 19 Mayıs 2019 tarihinde güncellenmiştir.