cocuktlf

Miyop salgınına dikkat!

60 yıl önce Çin’li gençlerin sadece %10’u miyoptu. Bugün ise bu oran %90’a çıkmış durumda. Güney Kore’nin başkenti Seul’de yapılan bir çalışmada 19 yaşındaki erkeklerin %96,5’inin miyop olduğu tespit edildi. Avrupa ve ABD’de bugün gençlerin yarısı miyop; bu oran 100 yıl önce %25’ti.
Hafif ve orta derecelerdeki miyopluk çok önemli bir sorun değil. Gözlük ve kontakt lenslerle düzeltilmesi kolay. Fakat patolojik miyopi olarak adlandırılan ve göz küresinin ön-arka doğrultuda ilerleyici büyümesi ile gelişen göz problemi retina dekolmanı, katarakt, glokom ve hatta ciddi görme kayıplarıyla neticelenebiliyor. Uzak Doğu’da üniversite çağındaki miyop gençlerin yaklaşık beşte birinde patolojik miyopi bulunuyor. Bunların ise yarısında ileride geri dönüşü olmayan görme kayıpları gelişeceği tahmin ediliyor.

20 yaşındaki Uzak Doğulu gençlerde yıllara göre miyopluk görülme oranları

20 yaşındaki Uzak Doğulu gençlerde yıllara göre miyopluk görülme oranları

Önceleri miyopluğun büyük oranda genetikle ilgili olabileceği düşünülüyordu. Fakat bilim adamları yakın dönemde görülen bu hızlı artışın genetikle alakası olmadığı konusunda hemfikir.
Özellikle sosyoekonomik ve eğitim düzeyi yüksek ülke çocuklarında miyopluğun hızla artış göstermesi üzerine odaklanan çalışmalar bu sorunun çocuk ve gençlerin yakın mesafeye odaklanarak yaptıkları işlerin belirgin biçimde arttığını, bunun da miyopluk gelişimini beraberinde getirdiğini ortaya koyuyor.
Çocuk ve gençler artık çok daha az geziyor, sokakta ve oyun alanlarında daha az zaman geçiriyor ve şüphesiz daha az spor yapıyor. Bunun yanında çok daha fazla okuyup, yazıyor, bilgisayar, tablet ve akıllı telefon ekranına bakıyor. Uluslararası değerlendirmelerde okul ve entellektüel başarı performansı diğer tüm ülkelerin üzerinde olan Uzak Doğulu çocuk ve gençler arasında miyopluğun bu derece hızlı artış göstermesi de bu sebebe bağlanıyor. Zira Şanghay’lı 15 yaşındaki bir çocuk her gün ortalama 14 saatini ders çalışarak masa başında geçirirken İngiltere’de bu süre ortalama 5 saat, ABD’de 6 saat.
ABD’de göz bozukluğu bulunmayan 8-9 yaş arasındaki 500 çocuk üzerinde 5 yıl boyunca sürdürülen bir çalışmada bu süre sonunda çocukların beşte birinde miyoplku geliştiği tespit edildi. Çalışma verilerinin analizi sonucunda miyopluk gelişimi üzerinde anlamlı etkisi bulunan tek risk faktörünün oyun ve spor aktiviteleri için dışarıda daha az zaman geçirmek olduğu anlaşıldı. Aynı sonuca Sidney’de 4000 çocuk üzerinde yapılan bir başka çalışmada da ulaşıldı: Dışarıda daha az zaman geçiren çocuklar miyopluk gelişimi açısından daha büyük risk altında.

Singapur’da çocukların açık havada daha fazla zaman geçirmesini sağlamaya çalışan kampanyada kullanılan bir poster.

Salon sporu yapan çocuklarla açık havada spor yapan çocuklar karşılaştırıldığında ise daha ilginç bir sonuçla karşılaşıldı. Açık hava ve parlak gün ışığında yapılan spor gibi aktiviterin miyopluk gelişimi açısından koruyucu etkisi tespit edilirken, salonda yapılan sproun böyle bir etkisi tespit edilmedi. Parlak gün ışığının sağlıklı göz gelişimi için gerekli olan normal düzeyde dopamin salınımı için şart olduğu hayvan deneyleriyle de kanıtlanmış durumda. İç ortam aydınlatmasının dopamin salınımını düzenleyen gündüz-gece (diurnal) döngüsünü gün ışığı kadar sağlamadığı düşünülüyor.
Otoriteler çocuk ve gençlerde hızla artan miyopluğu önlemek, en azından sınırlandırmak için özellikle gelişim çağındaki çocukların dış ortam aktivitelerine daha fazla zaman ayırılması gerektiğini düşünüyor, eğitimcilere ve ailelere bu yönde uyarılarda bulunuyorlar. Aynı zamanda bilgisayar oyunları, tabletler ve akıllı telefonlar karşısında geçirilen zamanın da hem sağlıklı zihinsel ve sosyal gelişim için, hem de göz sağlığı için sınırlandırılması gerektiği belirtiliyor.


Comments are closed.

• Bu yazı 14 Aralık 2016 tarihinde güncellenmiştir.